• ten mien .com 280.000
  • ten mien .net 400.000
  • ten mien .org 830.000
  • ten mien .vn 700.000

cPanel

cPanel là một hệ thống quản lý dành riêng cho máy chủ lưu trữ web. cPanel có nhiều tính năng mạnh mẽ và tạo cho quản trị viên khả năng can thiệp sâu và chính xác hơn đối với các thiết lập quy định khả năng khai thác tài nguyên máy chủ. Tính năng của hệ thống cPanel được phân chia thành 2 cấp độ là tài khoản đại lý và tài khoản quyền root (cao nhất). Việc phân chia cấp độ cho phép người quản trị lọc bớt các chức năng không cần thiết hoặc ít sử dụng trong một giao diện quản lý thường xuyên sử dụng và phục vụ cả mục đích đào tạo đối với người mới sử dụng.

*cPanel® là thương hiệu thuộc sở hữu của cPanel, Inc.

VPS - Internal VPS - External Server riêng
Internal
Server riêng
External
Đăng ký tối thiểu 294.000 VNĐ/Tháng 315.000 VNĐ/Tháng 910.000 VNĐ/Tháng 945.000 VNĐ/Tháng
Đăng ký theo năm 3.360.000 VNĐ/Năm
(Tiết kiệm 168.000 VNĐ)
3.675.000 VNĐ/Năm
(Tiết kiệm 105.000 VNĐ)
9.450.000 VNĐ/Năm
(Tiết kiệm 1.470.000 VNĐ)
10.500.000 VNĐ/Năm
(Tiết kiệm 840.000 VNĐ)
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao6 sao7 sao8 sao9 sao10 sao (2 bình chọn, trung bình: 10 trên 10)

Bình luận về bài viết này