• ten mien .com 280.000
  • ten mien .net 400.000
  • ten mien .org 830.000
  • ten mien .vn 700.000

Direct Admin

DirectAdmin (DA) là một phần mềm hệ thống xây dựng trên nền hệ điều hành Linux phục vụ cho mục đích quản trị máy chủ lưu trữ website chia sẻ (Shared hosting). Website của công ty cung cấp DA là www.directadmin.com. Hệ thống quản lý này không chỉ cho phép người dùng cuối quản trị mà còn hỗ trợ cả các tài khoản đại lý. Sản phẩm sử dụng giao diện web và cung cấp các tính năng quản trị tốt cho những nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web (Hosting provider), đại lý và người dùng cuối. DirectAdmin là một hệ thống ổn định đối với các dịch vụ lưu trữ web.

Hệ thống DA hướng tới tốc độ trong các tác vụ và tính dễ dùng. DA có đủ các thành phần cần thiết phục vụ cho việc quản lý một máy chủ với giao diện đồ họa (GUI). Hệ thống không bị quá tải bởi những chức năng thừa thãi đối với người quản trị máy chủ.

Chi phí hàng tháng Chi phí hàng năm Thông tin
Máy chủ ảo - VPS 2.280.000 VNĐ 190.000 VNĐ Bản quyền DirectAdmin đi kèm dịch vụ Máy chủ ảo của AZhost.vn.
* Được hỗ trợ cài đặt và tư vấn dị
Máy chủ riêng 3.500.000 VNĐ 350.000 VNĐ Bản quyền DirectAdmin đi kèm dịch vụ Máy chủ ảo của AZhost.vn.
* Được hỗ trợ cài đặt và tư vấn dị
Mua DA Lifetime 3.000.000 VNĐ   Bản quyền DirectAdmin đi kèm dịch vụ Máy chủ ảo của AZhost.vn.
* Được hỗ trợ cài đặt và tư vấn dị
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao6 sao7 sao8 sao9 sao10 sao (0 bình chọn, trung bình: 0 trên 10)

Bình luận về bài viết này