• ten mien .com 280.000
  • ten mien .net 400.000
  • ten mien .org 830.000
  • ten mien .vn 700.000

Parallels Plesk

Parallels Plesk giải pháp tối ưu và tiết kiệm nhất cho việc quản trị Máy chủ, Máy chủ ảo (VPS) và Hosting. Plesk là phần mềm quản lý hosting chuyên nghiệp hàng đầu thế giới của Parallels được nhiều nhà cung cấp dịch vụ Server, VPS, Web Hosting, Domain… tin dùng. Tính năng tự động hóa cao giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, thời gian trong việc quản lý, đầu tư thiết bị và nhân lực.

Plesk là một hệ thống quản lý máy chủ do Parallels phát triển , có thể hoạt động trên 2 hệ điều hành Window & Linux , nhờ sự  linh động và đa dạng hóa trong cơ cấu hoạt động trên các hệ điều hành thông dụng, Plesk đã phát triển mạnh mẽ và được nhiều doanh nghiệp lựa chọn cho giải pháp quản lý máy chủ, hệ thống quản lý được phân cấp rõ ràng cùng với khả năng bảo mật và can thiệp sâu vào hệ thống giúp cho plesk dễ dàng quản lý và phân cấp người sử dụng, với giao diện quản lý thân thiện vista, Plesk ngày càng khẳng định được vị thế và lựa chọn số một trong việc quản lý máy chủ hiện nay.

  • Plesk 10.0 quản trị đơn giản và hoàn toàn dễ sử dụng.
  • Plesk 10.0 sử dụng ổn định và bảo mật cao.
  • Plesk 10.0 linh hoạt trong việc cung cấp các gói dịch vụ.
  • Plesk 10.0 sử dụng tốt trển cả 2 hệ điều hành Windows và Linux.
  • Plesk 10.0 sử dụng tốt với các ngôn ngữ: English, German, Japanese, Việt Nam, French, Chinese Simplified.

*Plesk là một trong những thương hiệu thuộc sở hữu của Parallels, Inc.

10 Domains (*) 100 Domains (*) Không giới hạn
Dedicated Server 8.00 USD 24.00 USD 42.00 USD
VPS (**) 3.00 USD 6.00 USD 10.50 USD

 

(*) Giá chỉ dành cho VPS
(**) Giá chỉ dành cho VPS hoạt động trên nền tảng Virtuozzo

Dịch vụ bổ sung:

Dedicated Server VPS (**)
Plesk plus 90.00 USD 16.50 USD
Power Pack 15.00 USD 3.80 USD
Plesk Antivirus by Dr.Web 22.40 USD 5.60 USD
Game Servers module 4.80 USD 2.40 USD
Hỗ trợ thêm 1 ngôn ngữ 4.80 USD 2.40 USD
Plesk billing 50 clients 20.00 USD 20.00 USD
Plesk billing 1000 clients 40.00 USD 40.00 USD
Kaspersky Antivirus 100 mailboxes 13.40 USD 3.30 USD
Kaspersky Antivirus 300 mailboxes 18.10 USD 4.50 USD
Kaspersky Antivirus 1000 mailboxes 40.7 USD 10.20 USD
Kaspersky Antivirus 3000 mailboxes 108.10 USD 27.00 USD
Kaspersky Antivirus 5000 mailboxes 154.40 USD 38.60 USD
Kaspersky Antivirus 10000 mailboxes 308.80 USD 77.20 USD
Plesk expand (3 server) 25.20 USD 25.20 USD
Plesk expand - Server addon 10.20 USD 2.50 USD
Plesk centrallized mail server licence 19.80 USD 19.80 USD
Centralized mail server addon 4.80 USD 4.80 USD
Expand centralized DNS addon 4.80 USD 4.80 USD
Expand centralized DB addon 4.80 USD 4.80 USD
AcronisLite 10.00 USD -
AcronisPro 40.00 USD -
Acronis Universal Restore 10.00 USD -
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao6 sao7 sao8 sao9 sao10 sao (1 bình chọn, trung bình: 10 trên 10)

Bình luận về bài viết này