• ten mien .com 280.000
  • ten mien .net 400.000
  • ten mien .org 830.000
  • ten mien .vn 700.000

Bảng giá dịch vụ Email Marketing

Email Marketing

  • Hệ thống quản lý của dịch vụ email marketing giúp bạn gửi hàng loạt email đến khách hàng tiềm năng của bạn với chi phí thấp nhất.
  • Các chiến dịch này có thể bao gồm nhiều dạng: tìm khách hàng mới, chăm sóc khác hàng cũ, giao tiếp với khách hàng tiềm năng.

 Hệ thống thống kê cho phép kiểm tra tính hiệu quả:

  • Số lượng email marketing đã được gửi đi.
  • Số lượng email marketing được mở (số người đọc email).
  • Số lượng khách hàng nhấn vào các liên kết trong nội dung của email marketing.
  • Số lượng mail rác trong danh sách marketing.

Bảng giá dịch vụ email marketing của AZ:

Gói số lượng email

Đơn giá (VNĐ/Email)

Ví dụ

Dưới 100 Email # 100 email giá 20.000 đ/tháng
100 - 5.000 Email 27 5.000 email giá 135.000 đ/tháng
5.000 - 10.000 Email 24 10.000 email giá 240.000 đ/tháng
10.000 - 20.000 Email 20 20.000 email giá 400.000 đ/tháng
20.000 - 50.000 Email 18 50.000 email giá 900.000 đ/tháng
50.000 - 75.000 Email 16 75.000 email giá 1.200.000 đ/tháng
75.000 - 100.000 Email 14 100.000 email giá 1.400.000 đ/tháng
100.000 - 150.000 Email 12 150.000 email giá 1.800.000 đ/tháng
150.000 - 300.000 Email 10 300.000 email giá 3.000.000 đ/tháng
300.000 - 500.000 Email 8 500.000 email giá 4.000.000 đ/tháng
500.000 - 1.000.000 Email 7 1.000.000 email giá 7.000.000 đ/tháng
1.000.000 - 2.000.000 Email 6.5 2.000.000 email giá 13.000.000 đ/tháng
Trên 2.000.000 Email 6 4.000.000 email giá 24.000.000 đ/tháng
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao6 sao7 sao8 sao9 sao10 sao (3 bình chọn, trung bình: 10 trên 10)

Bình luận về bài viết này