• ten mien .com 280.000
  • ten mien .net 400.000
  • ten mien .org 830.000
  • ten mien .vn 700.000

Cách cấu hình chống spam với SpamAssassin

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến với các bạn cách cấu hình chống spam với spamAssassin một cách dễ dàng nhất:

SpamAssassin là hệ thống tự động lọc email spam của cPanel. Hệ thống này sẽ xác định các email nhận được có phải là mail spam hay không dựa vào phần nội dung (content) và và phần tiêu đề (header) của email gởi đến.

1. Các bạn đăng nhập vào trang quản trị cPanel.

spam

Đăng nhập vào trang quản trị cPanel

2. Chọn SpamAssassin :

spam2

Chọn vào biểu tượng SpamAssassin

3.  Bật SpamAssassin :

bật spam

Bật spamAssassin

4. Cấu hình SpamAssassin :

spam4

Cấu hình SpamAssasin

5. Các bạn có thể cấu hình những thiết lập khác nhau cho SpamAssassin :

spam

Xem thêm: Cách install Zend Optimizer trên server linux cài cpanel hoặc directadmin

– Blacklist (danh sách đen): Tính năng này cho phép bạn cấu hình chỉ định các địa chỉ emai được cho là spam, các email này sẽ được lưu vào danh sách đen – blacklist và SpamAssassin sẽ lập tức đánh dấu email này là spam mà không cần phải xem xét bất cứ điều kiện nào khác. Có thể sử dụng dấu * để đại diện cho nhiều ký tự và dấu ? để đại diện cho một ký tự.

Vd:

 cron@spam.ru — Blacklists email cron@spam.ru

*@spam.ru — Blacklists tất cả các địa chỉ từ domain spam.ru

?ron@spam.ru— Dấu ? đại diện cho một ký tự, ví dụ email cron@spam.ru sẽ bị blacklist, nhưng email bcron@spam.ru sẽ không bị blacklist.

– Whilelist ( danh sách ngoại lệ): Các email được cấu hình chỉ định là whilelist sẽ được SpamAssassin bỏ qua và không bao giờ được xem là spam.  Phương thức cấu hình tương tự như cấu hình ở mục blacklist. Sau đó ấn Save

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao6 sao7 sao8 sao9 sao10 sao (1 bình chọn, trung bình: 6 trên 10)

Bình luận về bài viết này