• ten mien .com 280.000
  • ten mien .net 400.000
  • ten mien .org 830.000
  • ten mien .vn 700.000

Cách sử dụng lệnh Grep trong Linux

GREP (Global regular expression print) là lệnh tìm kiếm các dòng có chứa một chuỗi hoặc từ khóa trong file. Trong bài viết này AZ HOST sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng lệnh Grep trong Linux.

Cú pháp lệnh :

# grep ‘word’ filename

# grep ‘string1 string2’ filename

# cat otherfile | grep ‘something’

# command | grep ‘something’

Tìm kiếm từ trong file:

# grep Port /etc/ssh/sshd_config

# grep -i port  /etc/ssh/sshd_config  ( sử dụng -i nếu bạn không nhớ chính xác là từ viết hoa hay không viết hoa )

Đếm số lần xuất hiện của từ tìm kiếm trong file:

#  grep -c Port /etc/ssh/sshd_config

Hiển thị số dòng của từ tìm kiếm trong file:

#grep -n Port /etc/ssh/sshd_config

Hiện thị tất cả các dòng không chứa từ tìm kiếm  trong file:

# grep -v 22 /etc/ssh/sshd_config

Hiển thị tất cả các dòng có từ tìm kiếm đứng đầu trong file:

# grep ^P /etc/ssh/sshd_config

Hiển thị tất cả các dòng có từ tìm kiếm đứng cuối trong file:

# grep yes$ /etc/ssh/sshd_config

Kết hợp sử dụng với các lệnh khác:

# cat /proc/cpuinfo |grep cpu

>> Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng GSA cơ bản và dễ nhất

Tất cả các thông tin các câu lệnh phía trên là cách sử dụng lệnh Grep trong Linux đơn giản nhất mà các bạn có thể làm theo nhé. Chúc các bạn thành công.

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao6 sao7 sao8 sao9 sao10 sao (0 bình chọn, trung bình: 0 trên 10)

Bình luận về bài viết này